×

Σχετικά με το έργο

Ο Δήμος Καβάλας παρουσιάζει το Oceancast, ένα σύστημα προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, καινοτόμο και πρωτοποριακό καθώς είναι το πρώτο σύστημα παρακολούθησης των συνθηκών της θάλασσας και της ατμόσφαιρας σε πραγματικό χρόνο που λειτουργεί ένας Δήμος. Το Oceancast συλλέγει δεδομένα και προγνώσεις σε πραγματικό χρόνο για την θάλασσα και την ατμόσφαιρα α) από διεθνείς βάσεις δεδομένων (π.χ., Συστήματα Copernicus, EMODnetκαι ΝΟΑΑ),β) από σταθμούς παρακολούθησης των συνθηκών της θάλασσας (Σταθμοί Παληού και Περιγιαλίου), και γ) τον μετεωρολογικό σταθμό Παναγίας. Τα δεδομένα μεταφέρονται στο εξυπηρετητή του Δήμου Καβάλας για περαιτέρω επεξεργασία, ανάλυση, παραγωγή στατιστικών δεικτών και οπτικοποίηση ώστε να είναι εφικτή η συνεχής ενημέρωση των πολιτών αλλά και των αρμόδιων για την διαχείριση Αρχών.


Το σύστημα Oceancast θα είναι σε θέση να συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων διαχείρισης παράκτιας ζώνης που αντιμετωπίζει ο Δήμος Καβάλας, όπως:

  • η παράκτια διάβρωση, ειδικά των ακτών υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος,
  • η εμφάνιση φαινομένων ευτροφισμού και υπέρμετρης αύξησης του φυτοπλαγκτόν στην θάλασσα, ως συνέπεια της συνεχούς και αυξημένης προσφοράς θρεπτικών αλάτων προς την παράκτια θάλασσα,
  • οι ακραίες θύελλες που μεταφέρουν υψηλή κυματική ενέργεια προς την ακτογραμμή προκαλώντας βλάβες στις παράκτιες κατασκευές,
  • η ασφάλεια των αλιέων (επαγγελματιών και ερασιτεχνών), των θαλάσσιων επιβατικών μεταφορών, αλλά και των τουριστών που μισθώνουν σκάφη θαλάσσιας αναψυχής,
  • η επικείμενη λειτουργία υδατοδρομίου στον εξωτερικό χώρο του Λιμένα Καβάλας,
  • η γνώση των ρευμάτων για την κατανόηση των μηχανισμών μεταφοράς ρύπων, π.χ., μικροπλαστικά, πετρελαιοκηλίδες, κλπ.

Παράλληλα, η προτεινόμενη δράση συνδέεται άμεσα με τον καλύτερο σχεδιασμό των παράκτιων τεχνικών έργων που θα κατασκευαστούν αναγκαστικά τα επόμενα χρόνια για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της Κλιματικής Αλλαγής.


Το Oceancast αποτελεί ένα τεχνολογικά σύγχρονο πιλοτικό έργο, βασισμένο στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την Ανάλυση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων (Internet of Things and Big Data Analytics), το οποίο θα επιδείξει την σημασία και την αναγκαιότητα της επιχειρησιακής διαχείρισης δεδομένων και της άμεσης ενημέρωσης των πολιτών.

Δείτε το βίντεο εγκατάστασης του σταθμού.
Εγκατάσταση σταθμού


Kavala Municipality

Maritime fisheries fund

ESPA

EPALTH

Anaptyxiaki Kavalas

DUTh

Main Content of the Oceancast application